Opinie

niedziela, 03 kwiecień 2016 20:22

Rodzice Mai (8 lat)

Oceń tą opinię
(1 głos)

W czerwcu 2015 roku rozpoczęliśmy wraz z Mają naszą 7 letnią wówczas córką terapię prowadzoną przez Panią logopedę Iwonę Podlasińską i jej zespół. Nasz udział w terapii był konsekwencją problemów jakie pojawiły się u Majki, które sprowadzały się do trudności związanych z "wystartowaniem" mowy, zacięć i powtórzeń. Charakterystycznym było nasilenia się problemów Mai zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, a następnie osłabienie objawów i lekka poprawa mowy po tym okresie. Logopedzi, z których pomocy, korzystaliśmy przed udziałem w terapii Pani Iwony, tłumaczyli nam, że jest to przejściowe, nie trzeba zwracać dziecku uwagi, aby dodatkowo się nie stresowało i że z czasem to minie. Jednak nie minęło. Podczas jednej z rozmów u Majki ponownie wystąpił problem z zacięciem i wystartowaniem mowy, niemniej na tyle silny, iż spowodował całkowite wycofanie Mai i rezygnację z chęci rozmowy, co nie miało wcześniej miejsca i nie odpowiadało charakterowi naszej Majki, która z dziecka otwartego, radosnego stawała się dzieckiem wycofanym, zamykającym się w sobie. Co więcej u samej Majki pojawiła się świadomość problemu. Dziecko oznajmiło nam bowiem, że występującej trudności z mową mu przeszkadzają. Był to impuls do kontaktu i nawiązania współpracy z Panią Iwoną Podlasińską.

Współpraca z Panią Iwoną Podlasińską potwierdziła, że jest to osoba o wysokiej znajomości problemu zaburzeń mowy, posiadająca dużą wiedzę merytoryczną popartą doświadczeniem praktycznym. Pani Iwona Podlasińska dysponuje wyjątkową umiejętnością nawiązywania relacji z podopiecznymi, które cechuje ciepło, wrażliwość i zrozumienie na problem, ale też i stanowczość, wyznaczanie konkretnych celów i oczekiwań wobec podopiecznych oraz szczerość i celność oceny ich problemów . Uderzające jest ogromne zaangażowanie Pani Iwony Podlasińskiej oraz jej zespołu, w tym Pani Magdy - drugiego z terapeutów - przy pracy z uczestnikami terapii. Niezwykłe w terapii jest również spojrzenie, analizowanie problemów uczestników w ujęciu środowiska w którym na co dzień funkcjonują uczestnicy terapii, sposobu funkcjonowania ich bliskich, w tym zwłaszcza rodziców. Stąd terapia w rzeczywistości dotyczy bezpośrednio również rodziców bądź osób towarzyszących uczestnikom terapii, którzy aktywnie w niej uczestniczą (nie są tylko obserwatorami), doświadczając tym samym lepszego zrozumienia problemów dotyczących ich bliskich. Z tego punktu widzenia ciekawym elementem terapii są m.in. spotkania z psychologiem poświęcone wyłącznie rodzicom. Spotkanie te pozwalają na inne spojrzenie na problem, dotychczasowe funkcjonowanie rodziny, uzmysławiają co tak naprawdę jest ważne w naszych relacji z dziećmi i bliskimi, a w konsekwencji prowadzą do uzyskania przez rodziców dodatkowej motywacji do udziału w terapii. Połączenie wszystkich etapów terapii od ćwiczeń mowy, poprzez ćwiczenia fizyczne i rozmowy z fachowcami przynoszą niezwykłe efekty, zauważalne już po kilku dniach udziału w terapii.

W następstwie udziału w terapii u Mai zniknęły zaburzenia mowy, które były powodem udziału w terapii. Zdecydowanie poprawił się komfort życia i sposób funkcjonowania dziecka. Widoczny wpływ terapii na lepsze wyniki w nauce, w czytaniu. Co więcej Majka chętnie bierze udział w przedsięwzięciach związanych z koniecznością wystąpień przed większą grupą ludzi. Bierze udział w festiwalach piosenki oraz konkursach recytatorskich, co dla nas rodziców świadczy o pewności dziecka, braku lęków, które towarzyszyły mu przed terapią.

Jako rodzice w imieniu swoim i Mai składamy Pani Iwonie Podlasińskiej i Pani Magdzie oraz całemu zespołowi serdeczne podziękowania za pomoc w poprawę komfortu życia naszej córki, cenne uwagi i wskazówki. Wszystkie osoby mające podobne problemy gorąco zachęcamy do współpracy z Panią Iwoną Podlasińską.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8