Poniżej zostały wymienione najważniejsze metody stosowane przez logopedę i neurologopedę Iwonę Podlasińską i jej zespół przy terapii jąkania.

– Neurofunkcjonalnej Reorganizacji

Terapia Metodą Padovan oparta jest na systemie ćwiczeń fizycznych powtarzających fazy rozwojowe w procesie pionizacji człowieka oraz ćwiczeniach, których celem jest wprowadzenie harmonii w rozwoju i funkcjonowaniu odruchowo-wegetatywnych funkcji oralnych (oddychania, połykania, ssania, żucia).

Zaburzenia miofunkcjonalne to wszelkie nieprawidłowości w połykaniu i pozycji spoczynkowej języka. Objawiają się one między innymi trzymywaniem uchylonych ust, co widać dosyć często u dzieci, a nawet u osób dorosłych.

Metoda integracji bilateralnej opracowana została przez Sheilę Dobie OBE, aby nieść pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i / lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.

Terapia manualna to naturalna i nieinwazyjna metoda leczenia i diagnostyki stosowana w odwracalnych dysfunkcjach elementów tworzących układ ruchu, takich jak mięśnie, stawy, więzadła, kręgosłup. Do diagnozowania i leczenia wykorzystywane są dłonie i dotyk oraz różne rodzaje ucisku. W terapii manualnej stosuje się między innymi różne rodzaje specjalistycznego masażu oraz techniki mięśniowo-powięziowe.

Neurosensomotoryczna integracja odruchów ma na celu pomoc, osobom z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz stymulację rozwoju poznawczego. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego.

Metoda Butejki/ Buteyko polega na ćwiczeniach oddechowych uczących kontroli oddechu, a także oddychania zmniejszoną objętością oddechową w celu redukcji skutków hiperwentylacji. Trening ten stawia sobie na celu naukę oddychania przez nos, wstrzymywania oddechu oraz relaksacji.

Zdrowy oddech jest niesłyszalny, niewidoczny, przeponowy, spokojny, regularny, ZAWSZE przez nos.

Kinezjotaping to metoda stosowana w logopedii u pacjentów z zaburzeniami motorycznymi jamy ustnej, których przyczyną jest obniżone napięcie mięśni w tym obszarze.
Aplikacja plastrów ma na celu wzmocnienie mięśni w obszarze ustno-twarzowym oraz przywrócenie prawidłowych (fizjologicznych) czynności motorycznych takich jak: oddychanie nosem, prawidłowa pozycja spoczynkowa języka, dojrzały typ połykania z językiem znajdującym się na wałku dziąsłowym i podniebieniu twardym.
Kinezjotaping wzmacnia efekty terapii logopedycznej.

Jest to forma treningu grupowego polegająca na zdobywaniu umiejętności społecznych, bazująca na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie.

Przy zdobywaniu umiejętności społecznych podstawową rolę odgrywają:

  • postawy modelujące
  • zachowania rówieśników

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8