Integracja Bilateralna

Metoda integracji bilateralnej opracowana została przez Sheilę Dobie OBE, aby nieść pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym ze specyficznymi trudnościami w nauce i / lub zachowaniu, a także tym osobom, które nie są w stanie w pełni realizować swojego potencjału.

Program integracji bilateralnej powstał w celu wytworzenia/poprawy świadomości schematu swojego ciała / mapy ciała i czucia ciała w przestrzeni przez usprawnienie:

  • koordynacji motoryki dużej
  • kontroli mięśni odpowiedzialnych za motorykę małą
  • równowagi i kontroli posturalnej

U wielu osób schemat ciała nie jest oparty na solidnej podstawie dokładnej mapy ciała co przekłada się na niewydajną kontrolę motoryczną. Obserwuje się dysharmonię pomiędzy sprawnością fizyczną a rozwojem intelektualnym. Brak płynnej współpracy między ruchem a myśleniem może być przyczyną obniżonego poziomu uwagi i koncentracji, zaburzeń w rozwoju mowy, problemów w nauce czytania i pisania. Pojawiające się z tego powodu frustracje u dzieci mogą negatywnie wpływać na ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej z wszelkimi negatywnymi konsekwencjami w przyszłości.

Integracja bilateralna może być ważnym uzupełnieniem innych terapii w tym logopedycznej.

Terapeuci pracujący tą metodą:

Iwona Podlasińska
Iwona Podlasińska
 
Bogumił Podlasiński
Bogumił Podlasiński

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8