Konsultacje logopedyczne

  • Ocena nieprawidłowości w rozwoju narządów artykulacyjnych ( np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerost migdałków podniebiennych, wad zgryzu itp.)
  • Ocena umiejętności oddechowo-połykowych i pokarmowych.
  • Ocena przyczyn niechęci do mówienia.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dla dzieci w wieku 2-3 lat

  • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
  • Usuwanie przyczyn niechęci do mówienia.
  • Usprawnianie aparatu oddechowo-fonacyjnego.
  • Usprawnianie funkcji oddechowo-połykowych i pokarmowych.
  • Usprawnianie słuchu fonematycznego.
  • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8