Warsztaty twórczego rozwoju

„Akademia młodego odkrywcy”

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat, stymulujące ich rozwój intelektualny i ruchowy przez działania:

  • ruchowe,
  • muzyczne,
  • teatralne,
  • logorytmiczne,
  • plastyczne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (jak zbierze się grupa).

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Jest to forma treningu grupowego polegająca na zdobywaniu umiejętności społecznych, bazująca na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie.

Przy zdobywaniu umiejętności społecznych podstawową rolę odgrywają:

  • postawy modelujące
  • zachowania rówieśników

Głównymi celami programu są:

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
  • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (zadanie jest realizowane przez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycie umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej)
  • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczalnego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny

Program jest adresowany do dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci i osób dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (jak zbierze się grupa).

Zajęcia prowadzi zespół specjalistów Iwony Podlasińskiej.

Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 602 503 253.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8