Czy wiesz, że 30-38% dzieci mających niepowodzenia w szkole ma wady wymowy. Wielu z nich można uniknąć stosując zasady profilaktyki logopedycznej.

Dla rodziców oczekujących dziecka.

Tematy:

  • Zapoznanie z etapami rozwoju mowy.
  • Strategie prawidłowego karmienia niemowląt i małych dzieci.
  • „Rozmowa” i zabawa z dzieckiem w łonie mamy.

„Akademia młodego odkrywcy”

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat, stymulujące ich rozwój intelektualny i ruchowy przez działania:

  • ruchowe,
  • muzyczne,
  • teatralne,
  • logorytmiczne,
  • plastyczne.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8