Higiena i emisja głosu

Nigdy nie jest za późno aby zadbać o swój głos!

Warsztaty adresowane są do: nauczycieli żłobków, przedszkoli, szkół, rodziców i opiekunów, bibliotekarzy, organizatorów czasu wolnego i osób intensywnie wykorzystujących swój głos w pracy zawodowej.

Uczestnicy zajęć:

  • dowiedzą się jak prawidłowo tworzyć i wydobywać dźwięki, czyli jak posługiwać się i pracować głosem bez zmęczenia,
  • poznają zasady higieny głosowej,
 • dowiedzą się, jak szybko zregenerować głos,
 • nauczą mówić tak, by inni słuchali ich z większym zainteresowaniem.

Warsztaty obejmują:

 • informacje na temat budowy, działania i higieny narządu głosu,
 • ćwiczenia prawidłowej podstawy ciała w procesie mowy,
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia motoryki narządów mowy,
 • ćwiczenia fonacyjne (głosowe),
 • rezonacyjno-artykulacyjne oraz dykcyjne ,
 • ćwiczenia prozodii mowy (intonacja, akcent, tempo mowy)

Zainteresowani otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Czas trwania: do ustalenia.

Prowadząca: neurologopeda Iwona Podlasińska

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8