Terapia Miofunkcjonalna

Zaburzenia miofunkcjonalne to wszelkie nieprawidłowości w połykaniu i pozycji spoczynkowej języka. Objawiają się one między innymi trzymywaniem uchylonych ust, co widać dosyć często u dzieci, a nawet u osób dorosłych.

Zaburzenia miofunkcjonalne wpływają na:

  • nieprawidłowy proces oddychania,
  • zaburzone przełykanie pokarmów, płynów i śliny,
  • nienormatywne kształtowanie się podniebienia i żuchwy,
  • wady zgryzu,
  • wady wymowy,
  • wady postawy ciała.

Terapia miofunkcjonalna to postępowanie lecznicze mające na celu modyfikację nieprawidłowego sposobu połykania przez wyrównanie napięcia oraz poprawę funkcji mięśni twarzy i mięśni żwaczy. Polega głównie na dokładnym wykonywaniu ćwiczeń w obszarze ustno-twarzowym, jak i całego ciała.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8