Terapia Zaburzeń Motorycznych Jamy Ustnej Systemem MFS

Polega na normalizacji funkcji jamy ustnej. W oparciu o obserwację kliniczną, badanie i ocenę funkcji obszaru ustno-twarzowego takich jak: oddychanie, połykanie oraz wzorzec żucia programuje się stymuloterapię z użyciem urządzeń wchodzących w skład MFS.

Urządzenia te służą jako podstawa dla programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych jamy ustnej, zarówno u pacjentów ze stałymi aparatami ortodontycznymi i ruchomymi lub u pacjentów nie posiadających żadnego z powyższych rodzajów aparatów. Jest to szczególnie wskazane u dzieci. Dodatkowo, powyższe urządzenia mogą zostać zastosowane jako współdziałające w zakresie leczenia chrapania, bezdechu sennego oraz bruksizmu.

System MFS

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8