Metoda Padovan

– Neurofunkcjonalnej Reorganizacji

Terapia Metodą Padovan oparta jest na systemie ćwiczeń fizycznych powtarzających fazy rozwojowe w procesie pionizacji człowieka oraz ćwiczeniach, których celem jest wprowadzenie harmonii w rozwoju i funkcjonowaniu odruchowo-wegetatywnych funkcji oralnych (oddychania, połykania, ssania, żucia).

Metoda Padovan pozwala na odzyskanie utraconych funkcji i przywrócenie naturalnych zdolności organizmu, które nie mogły się rozwinąć lub uległy zaburzeniu z powodu czynników zewnętrznych lub nieprawidłowej kolejności etapów rozwoju.

Zakres stosowania metody:

 • leczniczo – choroby i zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia rozwoju motorycznego oraz rozwoju mowy, zaburzenia uczenia się i zaburzenia neuromotoryczne.
 • prewencyjnie – utrzymanie, poprawa równowagi mięśniowej, postawy ciała, wzmocnienie zdolności motorycznych i poznawczych, utrzymanie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Metoda Padovan może być stosowana w przypadku pacjentów w każdym wieku w następujących zaburzeniach:

 • rozwoju i płynności mowy
 • uczenia się (zaburzenia uwagi i koncentracji)
 • w obszarze ustno-twarzowym (oddychanie ustami, zaburzenia połykania, dysfagie, zaburzenia ortodontyczne – we współpracy z ortodontą)
 • porażenie mózgowe, zespół Downa (trisomia 21)
 • koordynacji ruchowej (motoryka mała i duża)
 • udar czaszkowo-mózgowy
 • neuromotorycznych (Parkinson, Alzheimer, demencje)
 • neuropsychiatrycznych (autyzm, nadaktywność)
 • śpiączka oraz stan minimalnej świadomości

Terapeuci pracujący tą metodą:

Iwona Podlasińska
Iwona Podlasińska
 
Bogumił Podlasiński
Bogumił Podlasiński

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8