Metoda

Metoda terapii jąkania

Program terapeutyczny dla osób jąkających się opiera się na założeniach Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się dr Mieczysława Chęćka.

Obejmuje następujące bloki terapeutyczne:

 • Diagnozę – przeprowadzoną przez specjalistów w oparciu o wybrane narzędzia diagnostyczne, dostosowane do charakteru zaburzeń płynności mówienia oraz wieku badanego;
 • Technikę przedłużonego mówienia (TPM) wspomaganą przez użycie gestów płynności;
 • Technikę delikatnego, miękkiego startu mowy;
 • Relaksację połączoną z ćwiczeniami oddechowymi;
 • Emisję głosu z wykorzystaniem muzykoterapii, choreoterapii i śpiewoterapii;
 • Masaż;
 • Ćwiczenia izometryczne i naprężająco-rozluźniające;
 • Psychoterapię – psychodrama, trening asertywnych zachowań itp.;
 • Socjoterapię – trening umiejętności psychospołecznych mający na celu zmniejszenie poziomu logofobii, eliminowanie negatywnych stanów emocjonalnych oraz poprawę relacji interpersonalnych;
 • Grupową terapię zmniejszania stanów logofobii – służącą redukcji lęków przed mówieniem;
 • Automatyzację w mowie potocznej poznanych zasad wspomagających płynne mówienie;
 • Krąg wsparcia dla uczestników oraz rodziców i opiekunów.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8