Jąkanie młodzieży i dorosłych

Terapia jąkania młodzieży i dorosłych

I ETAP: Diagnoza na konsultacjach.

II ETAP: Turnus terapeutyczny, na którym uczestnicy poznają techniki i zasady upłynniające mowę. Szczegóły - patrz metoda.

III ETAP: Spotkania raz w miesiącu, podczas których następuje utrwalenie poznanych zasad czyli proces automatyzacji płynnej mowy, a więc zastosowanie i wykorzystanie poznanych technik w praktyce. Jest to etap najważniejszy i zarazem najtrudniejszy, dlatego obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Metoda leczenia jąkania dzieci opiera się na założeniach Zmodyfikowanego Programu Psychofizycznej Terapii Jąkających się Dr Mieczysława Chęćka.

Już po turnusie, uczestnicy uzyskują płynność mowy!

Zalety Ośrodka Terapii Jąkania prowadzonego przez mgr Iwonę Podlasińska:

  • indywidualne podejście do pacjenta,
  • małe grupy terapeutyczne,
  • program dostosowany do możliwości i wieku pacjentów,
  • współpraca z innymi terapeutami : psychologiem, rehabilitantem,
  • krąg wsparcia dla pacjentów i ich rodziców/osób towarzyszących.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8