Jąkanie młodzieży i dorosłych

Terapia jąkania młodzieży i dorosłych

I ETAP: Diagnoza na konsultacjach.

II ETAP: Turnus terapeutyczny, na którym uczestnicy poznają techniki i zasady upłynniające mowę. Szczegóły - patrz metoda.

III ETAP: Spotkania raz w miesiącu, podczas których następuje utrwalenie poznanych zasad czyli proces automatyzacji płynnej mowy, a więc zastosowanie i wykorzystanie poznanych technik w praktyce. Jest to etap najważniejszy i zarazem najtrudniejszy, dlatego obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Metoda leczenia jąkania młodzieży i dorosłych opiera się na założeniach Zmodyfikowanego Programu Psychofizycznej Terapii Jąkających się Dr Mieczysława Chęćka.

Już po turnusie, uczestnicy uzyskują płynność mowy!

Zalety Ośrodka Terapii Jąkania prowadzonego przez mgr Iwonę Podlasińska:

  • indywidualne podejście do pacjenta,
  • małe grupy terapeutyczne,
  • program dostosowany do możliwości i wieku pacjentów,
  • współpraca z innymi terapeutami : psychologiem, rehabilitantem,
  • krąg wsparcia dla pacjentów i ich rodziców/osób towarzyszących.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8