mgr Iwona Podlasińska

neurologopeda kliniczny, logopeda, pedagog, terapeuta rodzinny

Jest absolwentką:

 • Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (podyplomowe studia z zakresu logopedii),
 • Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska, specjalność nauczycielska),
 • Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (studia podyplomowe – specjalizacja: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną),
 • Studium Nauk o Rodzinie przy Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (specjalizacja – Doradca życia rodzinnego).

Stale podnosi swoje kwalifikacje w zakresie terapii wad i zaburzeń mowy:

 • Wybrane zagadnienia diagnostyki i terapii dzieci ryzyka.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci ryzyka z zastosowaniem metody ustno-twarzowej.
 • Diagnoza i terapia alalii.
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • Ortodontyczne uwarunkowania wad mowy.
 • Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka.
 • Rytmika Viva – podstawy logorytmiki według metody Emila Jagues’a Dalcroze’a.
 • Neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT-Bobath SLT.
 • Diagnoza i terapia jąkania metodą Zofii Engiel.
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej.
 • Instruktaż Masażu Relaksacyjnego Shantala.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I i II– praktyczny.
 • Neurostrukturalna reorganizacja rozwoju dziecka metodą dr Padovan.
 • Potencjał społeczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji.
 • Skąd się biorą gniew i agresja wśród dzieci i młodzieży? Jak sobie z tym radzić?
 • Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w biblioterapii.
 • Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki.
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji.
 • Diagnoza i terapia punktów bólowych w obrębie twarzoczaszki.
 • Certificate in the Buteyko Clinic Method Training.
 • Pełny cykl szkolenia z Metody Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Padovan.
 • Has attended a three-day course on Bilateral Integration: The Gateway to Achievement.
 • Terapia manualna w gabinecie logopedycznym.
 • Terapia ręki oraz Zintegrowany trening pisania Sihand.
 • MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych dr S. Masgutovej cz. I i II.
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych dr S. Masgutovej cz.I i II.
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disrders.
 • Certyfikat Functional Orthodontic Therapist MFS.
 • „MTF 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.
 • Emmett Technique Module 1-6.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard.

W zakresie terapii jąkania ukończyła następujące szkolenia:

 • Diagnoza i terapia jąkania metodą Zofii Engiel.
 • Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I i II– praktyczny.
 • Instruktaż Masażu Relaksacyjnego Shantala.

Prowadzi terapię dzieci z wadami i zaburzeniami mowy, w szczególności z problemem jąkania. W zakresie terapii jąkania ma osobiste doświadczenie w pracy ze swoim córkami.

Udziela bezpłatnych konsultacji logopedycznych biorąc udział we wrocławskich imprezach:

 • Targi Mother & Baby.
 • Wrocławski Krwioobieg – zbiórka krwi dla dzieciaków z wrocławskich szpitali.
 • Festiwal Family Pro.
 • Targi Przedszkolaka.

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8