Magda Śliwka-Ściana

Logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog. Swoje doświadczenie zdobywa pracując w charakterze logopedy i terapeuty we wrocławskich przedszkolach. Prowadzi terapię logopedyczną, zarówno indywidualną, jak i grupową.

Specjalizuje się w terapii zaburzeń płynności mówienia oraz terapii wad wymowy i opóźnienia w rozwoju mowy. W swojej pracy wykorzystuje wielorakie metody wpływające na harmonijny rozwój dzieci. Nieustannie doskonali i rozwija swoje umiejętności, biorąc udział w kursach, warsztatach i szkoleniach.

Wykształcenie:

  • Logopedia – Podyplomowe Studia Logopedyczne – Uniwersytet Wrocławski
  • Terapia Pedagogiczna – Uniwersytet Wrocławski
  • Pedagogika ogólna – specjalność: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią – Uniwersytet Wrocławski

Kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje:

  • Szkolenie Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza i terapia
  • Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia – neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
  • Kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego
  • V Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „ROZUMIENIE – diagnoza i terapia”
  • Kurs Komunikacji alternatywnej
  • Edukacja Poprzez Ruch D. Dziamskiej – warsztaty

Logopeda Wrocław

Gabinet logopedy czny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8