Zakończenie turnusu terapii jąkania, zdjęcie z tortem. Styczeń 2020.

Turnus prowadziła: logopeda i neurologopeda Iwona Podlasińska.

Kontakt

Gabinet logopedyczny

Rejestracja:
tel.: +48 602 503 253
email: logopeda Wrocław

Ośrodek Terapii Jąkania
Wrocław, ul. Rydygiera 22-28

Gabinet terapeutyczny
Wrocław, ul. Na Polance 16/8